Inschrijving najaarscompetitie 2017 (senioren)

De voorjaarscompetitie is nog niet eens afgelopen of de voorbereidingen voor het de najaarscompetitie starten al weer. Wil jij samen met je team (weer) deelnemen aan de najaarscompetitie dan is het nu tijd om in te schrijven. Ook voor het najaar is er nu de mogelijkheid om deel te nemen aan de 8/9 competitie. Alle verdere aangeboden competitievormen voor onze regio kun je terug vinden in het opgaveformulier.

Let op! Inschrijven is mogelijk t/m 20 mei! En alleen nog maar mogelijk via het formulier op de website. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Dennis Janssen (06 57 87 97 50 of kijk je op http://www.knltb.nl/tennissers/competitie/najaarscompetitie

*Alleen voor speelsterkte 8 en 9. Team met minimaal 3 leden en er wordt compact gespeeld. Samenstelling m/v is vrij.
**Standaard aanvangstijd is 13.00 uur. Afhankelijk van opgave kan hier in samenspraak met de TC van worden afgeweken.

Teamlid 1 (aanvoerder)
Teamlid 2
Teamlid 3
Teamlid 4

Let op: aanmelden vóór 21 mei, dit kan alleen via de site van NIP. Overige aanmeldingen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

Voorwaarden aanmelding competitie:

1. Aanmelding dient bij de voornoemde contactpersoon gedaan te worden vóór de vermelde sluitingsdatum, middels het volledig ingevuld formulier (dit kan ook via de website). Onvolledige of te late inschrijvingen kunnen niet in behandeling worden genomen. Ter controle van de aanmelding ontvangt de aanvoerder een bevestiging van aanmelding. Indien deze niet per 5 december is ontvangen, meldt aanvoerder dit onmiddellijk bij Dennis Janssen.
2. Alle teamleden zijn lid van RTC N.I.P. en in het bezit van een geldige KNLTB ledenpas.
3. Deelname aan de competitie verplicht het team tot aanwezigheid op de speeldagen (informatie over de speeldagen is beschikbaar op de site van de knltb) en betaling van de competitiebijdrage.
4. Voor alle deelnemende teams geldt de verplichting dat tenminste één teamlid een gecertificeerd verenigingscompetitieleider is (cursus is in augustus, één avond bijeenkomst) die een aantal competitiedagen de taak van competitieleider op ons park zal vervullen en dat de aanvoerder zorgt voor het invullen van thuiswedstrijduitslagen op de site van de KNLTB.
5. De TC heeft in uitzonderingsgevallen het recht om op basis van baanbezetting de starttijden te wijzigen.
6. De TC heeft in uitzonderingsgevallen het recht om op basis van deelname en/of baanbezetting het aanbod van competitievormen te wijzigen.

Met het versturen van het formulier verklaart de inschrijver zich namens het gehele team akkoord met deze voorwaarden.