Tijdelijke vervanging Janou

Zoals jullie misschien weten heeft Janou al geruime tijd last van een
enkelblessure. Inmiddels zijn de klachten zodanig dat het voor het herstel
beter is haar voet zo min mogelijk te belasten.

Dit betekent dat zij, in afwachting van een definitieve diagnose, zo min
mogelijk les kan geven.

Daarom zijn wij op zoek gegaan naar een vervanger. Die hebben we gevonden
in de persoon van Chantal Leenen. Zij zal tijdelijk een groot deel van de
jeugdtrainingen van Janou gaan overnemen.

Chantal heeft in Nederland op hoog niveau getennist (speelsterkte 1/2). Ze
woont en werkt al ruim 20 jaar net over de grens in Duitsland en heeft daar
al 22 jaar een goed lopende tennisschool. In Duitsland is ze ook 6 jaar
Bondstrainer geweest. We zijn blij dat iemand met zoveel kennis en ervaring
bereid is om ons tijdelijk uit te helpen.

Hoe lang zij Janou gaat vervangen hangt onder meer af van de diagnose en de
te verwachten herstelperiode. Naar het zich nu laat aanzien weten we na
volgende week meer. Zodra hierover duidelijkheid kan worden gegeven worden
jullie natuurlijk geïnformeerd.

Voor nu betekent het dat Chantal de jeugdtrainingen zal overnemen op:
- woensdag van 16.00 tot en met 20.00 uur.
- vrijdag van 16.00 uur tot en met 20.30 uur.


Natuurlijk hadden wij, en in de eerste plaats Janou, het graag anders
gezien. Maar iedereen is gebaat bij een snel en volledig herstel van haar
blessure. Dat is voor ons nu het belangrijkste.

Als er vragen zijn naar aanleiding van dit bericht dan graag per mail aan
mij.

Met vriendelijke groet,
namens de technische commissie

Marc Beurskens