Baanindeling


De banen 2, 3 en 4 zijn in principe gereserveerd voor onze jeugdspelers, ook na 19.00 uur. Dit geldt niet op dinsdagavond. Dan zijn de banen 3 en 4 na 19.00 gereserveerd voor de “Rode draad”. Indien op de banen 9, 10 en 11, na 19.00 uur, trainingen worden gegeven aan jeugdleden, zijn de banen niet meer gereserveerd voor jeugdspelers. Jeugdspelers kunnen dan, onder de voorwaarden zoals deze voor de senioren gelden, evenwel spelen op de banen 3 en 4. Indien er geen trainingen worden gegeven op 9, 10 en 11 en alle banen zijn op dat moment bezet door senioren, dan geldt een normale wachttijd voor de jeugdleden voor de banen 3 en 4 die dan wel voorrang hebben voor deze banen.

De banen 9,10 en 11 zijn in principe de trainingsbanen. De trainingen, zowel voor senioren en voor junioren, worden zoveel mogelijk op deze banen gegeven. In uitzonderingsgevallen kan hiervan afgeweken worden. Dit geschiedt in overleg en met goedkeuring van het bestuur. In ieder geval worden er na 19.00 geen trainingen meer gegeven aan jeugdleden op de banen 5 tot en met 8. Indien, in uitzonderingsgevallen, na 19.00 uur op de banen 5 tot en met 8 trainingen worden gegeven aan senioren, zal deze trainingen aan minimaal vier leden per baan per uur gegeven worden. Tijdens de “Rode Draad” zijn alleen de banen 9 en 10 trainingsbanen. Baan 11 is dan beschikbaar voor “De Rode Draad”.

De banen 1 en 5 tot en met 8 zijn na 19.00 uur, in principe, gereserveerd voor onze seniorleden. Op dinsdagavond, na 19.00 uur, zijn deze banen gereserveerd voor de “Rode draad”. Indien het aantal spelers de baancapaciteit overtreft wordt er op tijd gespeeld. Een enkelspel duurt dan maximaal een half uur en een dubbelspel maximaal één uur, waarop de banen worden vrijgemaakt voor andere gegadigden. Indien nodig, wijst de parkbeheerder de baan aan die moet worden vrijgemaakt of stelt hij het afhangsysteem in werking.

De volgende bepalingen gelden voor alle banen:

• Tijdens competitie, toernooien en jeugdactiviteiten vervalt de hiervoor beschreven baanindeling en worden de banen ingedeeld door de competitieleider, toernooi- of jeugdcommissie.

• Bij een naar beneden gedraaid net is de betreffende baan gesloten wegens onderhoud. Wanneer aangegeven staat, bijvoorbeeld op het publicatiebord, dat een baan of de banen gesloten zijn, wordt van een ieder verwacht hieraan zonder meer gevolg te geven.