Contributie Seizoen 2017

• De contributie dient voor 16-03-2017 voldaan te zijn per automatische incasso. De automatische incasso geschiedt in één termijn.

• Afwijking van deze regel is alleen mogelijk in overleg en met toestemming van de penningmeester.

• Mocht u anders dan per automatisch incasso betalen, betaalt u €5,- extra.

• Voor leden die vanaf het seizoen 2000 lid zijn, is automatische incasso overigens de enige mogelijkheid tot betaling.

• Indien na 1 juli 2017 nog een aanmaning gestuurd moet worden, wordt het bedrag van de verschuldigde contributie verhoogd met € 10,00 wegens administratiekosten.

• Indien een tweede aanmaning verstuurd moet worden, zal het dan verschuldigde bedrag nogmaals met € 10,00 verhoogd worden. De tweede aanmaning wordt verzonden indien vier weken na het verzenden van de eerste aanmaning nog steeds geen betaling is ontvangen.

• Indien na de tweede aanmaning, binnen vier weken na het verzenden van deze aanmaning, nog niet betaald is, zal de vordering ter incasso worden gegeven en zal het betreffende lid in principe worden geroyeerd.

Met ingang van het seizoen 2017 bedraagt de contributie:

ACTIVITEIT: Automatische incasso
Senioren (vanaf 18 jaar) € 135,-
Junioren (zonder training, 6 t/m 17 jaar) € 77,50 
S – leden € 25,-
Entreegeld senioren € 25,-

Familiekorting
Het 4e lid uit 1 gezin krijgt 70% familie korting. De contributie wordt eerst geïncasseerd, waarna de korting wordt terug gestort.