Ledenadministratie & Lidmaatschap

Je wordt verzocht alle adreswijzigingen en afmeldingen schriftelijk aan de ledenadministratie door te geven. Dit kan ook per e-mail.

Familiekorting
Het 4e lid uit 1 gezin krijgt 70% familie korting. De contributie wordt eerst geïncasseerd, waarna de korting wordt terug gestort. 

Een kandidaat lid kan, indien daarvoor ruimte is en in overleg met de trainer, kosteloos twee trainingen volgen. Indien besloten wordt om lid te worden van de vereniging dan moet dit na afloop van de tweede training kenbaar gemaakt worden aan de trainer en vervolgens, per omgaande, per e-mail aan de ledenadministratie. Ook dient binnen één week na de tweede training, een ondertekend inschrijfformulier, voorzien van twee pasfoto’s, te worden ingeleverd bij de ledenadministratie. Een verdere deelname aan trainingen is anders niet toegestaan.

Afmelding van lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december van het lopende jaar. Bij afmelding nà 1 december zal de volledige contributie verschuldigd zijn voor het nieuwe jaar. De afmelding geldt dan pas voor het jaar daarna.