Opzeggen lidmaatschap

Mocht je toch van plan zijn om je lidmaatschap op te zeggen, doe dit dan vóór 1 december van het lopende jaar.
Bij afmelding nà 1 december zal de volledige contributie verschuldigd zijn voor het nieuwe jaar. De afmelding geldt dan pas voor het jaar daarna.

Afmelden kan bij Liesbeth Janssen, ledenadministratie@rtc-nip.nl