Parkregels

• Een ieder wordt verzocht om mankementen aan de baan direct te melden bij de parkbeheerder, dan kunnen ze zo spoedig mogelijk verholpen en wordt verdere schade aan de baan voorkomen.

• Lege plastic drinkflesjes, legen ballenkokers en ander afval mogen niet achtergelaten worden op de banen. Deponeer deze in de afvalbakken op het park of in het clubhuis. Als de afvalbakken op het park vol zijn, meldt dit dan aan de parkbeheerder. We zijn er samen voor verantwoordelijk dat ons tennispark schoon en opgeruimd is.

• De fietsen moeten geplaatst worden in de fietsenrekken naast of achter de kantine. Indien deze vol zijn, zal de parkbeheerder een alternatieve stallingplek bepalen en bekend maken.

• Het is niet toegestaan op de paden op het tennispark te fietsen of te skaten.

• Er mag op de banen uitsluitend gespeeld worden met tennisschoenen die geschikt zijn voor gravelbanen.

• Het is verplicht om te spelen in tenniskleding. Tenniskleding is kleding die daarvoor door de fabrikant is bedoeld en zodanig is benoemd.

• Introducés kunnen maximaal 5 keer geïntroduceerd worden. De bepalingen zoals hiervoor genoemd bij ‘baanindeling’ zijn onverkort van toepassing op introducés. De kosten voor introducés bedragen € 2,50 per keer voor junioren en € 5,00 voor senioren, en moeten vooraf worden voldaan bij de parkbeheerder in het clubhuis.