Spelerspasje

Ieder lid moet beschikken over een spelerspasje. Om in het bezit te komen van een spelerspasje moet je twee pasfoto’s, met een opgave van jouw naam en geboortedatum, hebben ingeleverd bij de ledenadministratie, ten name van Liesbeth Janssen, Heinsbergerweg 101, 6045 CD Roermond.

Wanneer je in het verleden al een spelerspas aangevraagd hebt, zal automatisch ook voor dit seizoen een spelerspas worden aangevraagd. De al in ons bezit zijnde foto’s zullen gebruikt worden en je hoeft nu geen nieuwe pasfoto’s op te sturen. De spelerspasjes van bestaande leden zijn bij aanvang van het seizoen op te halen in het clubhuis.

Nieuwe leden moeten gebruik maken van het inschrijfformulier. Dit inschrijfformulier is verkrijgbaar in het clubhuis, via de trainers en te downloaden via onze website. Dit inschrijfformulier moet ondertekend en voorzien van twee pasfoto’s, worden ingediend bij de ledenadministratie.

Houdt er rekening mee dat het aanvragen en aanmaken van een spelerspasje bij de KNLTB enkele weken in beslag zal nemen.

Alle competitiespelers krijgen bij aanvang van de competitie, via de aanvoerder van het team waarin ze spelen, de beschikking over het spelerspasje.

* Leden die nog geen spelerspasje hebben, worden met klem verzocht hiervoor rechtstreeks contact op te nemen met Els Sillen.

* Dit spelerspasje moet voorzien zijn van een pasfoto, anders ben je niet gerechtigd competitie te spelen.